НП Млади учени и постдокторанти

/16.02.2021/

Протокол №2 от заседание на Структурната Комисия на Факултет по Компютърни системи и Технологии, ТУ - София, по Национална Научна Програма "Млади учени и постдокторанти" - фаза 3

/09.02.2021/

Доклад  от Председателя на СК при ФКСТ

Протокол №1 от заседание на Структурната Комисия на Факултет по Компютърни системи и Технологии, ТУ - София, по Национална Научна Програма "Млади учени и постдокторанти" - фаза 3

/18.01.2021/

Ново съобщение за НП "МУ и ПД" - фаза 3

/23.01.2020/

Протокол №2 - II етап от заседание на Структурната Комисия на Факултет по Компютърни системи и Технологии, ТУ - София, по Национална Научна Програма "Млади учени и постдокторанти"

/22.01.2020/

Доклад от председателя на СК на ФКСТ за класираните участници във втория етап на програмата МУ и ПД

 
/13.01.2020/
Доклад - II етап от Председателя на СК при ФКСТ
 
/13.01.2020/
Протокол №1 - II етап от заседание на Структурната Комисия на Факултет по Компютърни системи и Технологии, ТУ - София, по Национална Научна Програма "Млади учени и постдокторанти"
 
/20.12.2018/
Протокол №4 от заседание на Структурната Комисия на Факултет по Компютърни системи и Технологии, ТУ - София, по Национална Научна Програма "Млади учени и постдокторанти"
 
/17.12.2018/
Протокол №3 от заседание на Структурната Комисия на Факултет по Компютърни системи и Технологии, ТУ - София, по Национална Научна Програма "Млади учени и постдокторанти"
 
/13.12.2018/
Доклад от Председателя на СК при ФКСТ
 
/12.12.2018/
Протокол №1 от заседание на Структурната Комисия на Факултет по Компютърни системи и Технологии, ТУ - София, по Национална Научна Програма "Млади учени и постдокторанти"
Протокол №2 от заседание на Структурната Комисия на Факултет по Компютърни системи и Технологии, ТУ - София, по Национална Научна Програма "Млади учени и постдокторанти"
 
/13.12.2018/
Доклад от Председателя на СК при ФКСТ
 
/06.12.2018/
Заповед за комисия по ННП на МОН "Млади учени и постдокторанти"

/10.12.2018/

Национална научна програма „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“

МЕТОДИКА за участие в ННП „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“

Заявление за участие  в програма на МОН "Млади учени и постдокторанти"

Съобщение