НП Млади учени и постдокторанти

/20.12.2018/
Протокол №4 от заседание на Структурната Комисия на Факултет по Компютърни системи и Технологии, ТУ - София, по Национална Научна Програма "Млади учени и постдокторанти"
 
/17.12.2018/
Протокол №3 от заседание на Структурната Комисия на Факултет по Компютърни системи и Технологии, ТУ - София, по Национална Научна Програма "Млади учени и постдокторанти"
 
/13.12.2018/
 
/12.12.2018/
Протокол №1 от заседание на Структурната Комисия на Факултет по Компютърни системи и Технологии, ТУ - София, по Национална Научна Програма "Млади учени и постдокторанти"
Протокол №2 от заседание на Структурната Комисия на Факултет по Компютърни системи и Технологии, ТУ - София, по Национална Научна Програма "Млади учени и постдокторанти"
 
/13.12.2018/
Доклад от Председателя на СК при ФКСТ
 
/06.12.2018/
Заповед за комисия по ННП на МОН "Млади учени и постдокторанти"

/10.12.2018/

Национална научна програма „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“

МЕТОДИКА за участие в ННП „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“

Заявление за участие  в програма на МОН "Млади учени и постдокторанти"

Съобщение