НОВИНИ
ПРОМЕНЕН ГРАФИК НА ЗАЛИ В РЕМОНТ / СТИПЕНДИЯ "ЛУКА БЕКЯРОВ"
Прочети повече тук

Протоколи и решения взети на съвет

Представяме на Вашето внимание Протоколи от Факултетени съвети, Катедрени съвети и Общо събрание на ФКСУ.
 

Факултетен съвет  - учебна 2017-2018
.....
.....
.....

Катедрен съвет - учебна 2017-2018

.....
.....
.....

Общо събрание - учебна 2017-2018

.....
.....
.....