НОВИНИ / ОБЯВИ

/08.10.2021/
Разпределение 1 семестър магистри 2021 / 2022,  специалност "Компютърно и софтуерно инженерство"
за избираеми дисциплини и курсови проекти.


/04.10.2021/

Класиране магистри 2021/2022 г., специалност "Компютърно и софтуерно инженерство"

/13.09.2021/

Ликвидационна сесия, ОКС бакалавър, специалност КСИ и ИТИ

 
/17.05.2021/
Всеки студент, който желае да направи промяна може да подаде заявление за промяна до 25.05.2021 г. на имейл: t.dodrev@tu-sofia.bg
Заявление за промяна 3 курс, 5 семестър
 
/17.05.2021/
Всеки студент, който желае да направи промяна може да подаде заявление за промяна до 25.05.2021 г. на имейл: t.dodrev@tu-sofia.bg
Заявление за промяна 4 курс, 7 семестър

/30.04.2021/

Изпитна сесия, ОКС бакалавър - абсолвенти, специалност КСИ и ИТИ

/09.02.2021/

Разпределение 2 семестър магистри 2020 / 2021,  специалност "Компютърно и софтуерно инженерство"
за избираеми дисциплини и курсови проекти.
 
/20.01.2021/
Разпределение 3 курс, 6 семестър 2020_2021_нови групи - избираеми модули, курсови проекти и курсови работи специалност КСИ
 
/14.01.2021/
 
/16.10.2020/
Разпределение 1 семестър магистри 2020 / 2021,  специалност "Компютърно и софтуерно инженерство"
за избираеми дисциплини и курсови проекти.

/05.10.2020/
Класиране магистри 2020 / 2021 г. специалност "Компютърно и софтуерно инженерство"
 
/11.09.2020/
Ликвидационна сесия, ОКС бакалавър, специалност КСИ и ИТИ
 
/03.07.2020/
Класиране за летни практики, специалност ИТИ - 2, 3 курс
 
/30.06.2020/
Класиране за летни практики, специалност КСИ - 2 курс
Класиране за летни практики , специалност КСИ - 3 курс
 
 
 
 
/29.05.2020/
 
/29.05.2020/
 
/28.05.2020/
Заповед за издаване на индивидуални изпитни протоколи, за поправителната изпитна сесия на студентите от 4 курс.
 
 
/27.04.2020/
Актуализиран график на учебния процес за учебната 2019/2020 год.
За образователно-квалификационна степен „бакалавър“ – абсолвенти
Специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“, редовно обучение
и „Компютърни науки и инженерство”, редовно обучение на английски език
 
 
/20.03.2020/

Уважаеми студенти,

Съгласно Заповед 946/18.03.2020 на Ректора на ТУ–София считано от 24.03.2020 г. (вторник) обучението на студентите в ТУ–София следва да премине към отдалечена форма.

Всички лекции и семинарни упражнения следва да бъдат провеждани отдалечено, както и лабораторните упражнения, за които това е възможно.
Занятията, които не са проведени отдалечено ще бъдат проведени след прекратяване на извънредното положение.

На страницата на ТУ-София ще можете да намерите информация за организацията на отдалеченото обучение по всяка дисциплина: https://tu-sofia.bg/distanceLearn/show
За всяка дисциплина ще бъде налична информация за:
- платформа с ресурси за подпомагане на обучението по дисциплината;
- указания на водещия преподавател към студентите;
- линк към платформа за комуникация в реално време с преподавателите водещи лекции, лабораторни и семинарни упражнения.
В момента се обобщават данните за това как ще се провежда отдалеченото обучение за всяка от дисциплините за специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" за бакалаври и магистри и се попълват в посочената страница. Обобщените данни ще ви бъдат изпратени и по мейл.
При възникнали въпроси можете да се обръщате към г-жа Антоанета Ал-Хусари на телефон 0895590008