СЕСИЯ

/22.01.2020/
Поправителна сесия, ОКС бакалавър, специалност КСИ

/29.08.2019/

Ликвидационна сесия, специалност КСИ

 
/31.08.2018/
Годишна ликвидационна сесия - КСИ бакалаври, бакалаври - абсолвенти