СЕСИЯ

/31.08.2018/
Годишна ликвидационна сесия - КСИ бакалаври, бакалаври - абсолвенти
 
/25.06.2018/
 
/27.04.2018/
Изпитна сесия, бакалаври - абсолвенти 2017/2018
 
/22.01.2018/
Поправителна сесия, бакалаври 2017/2018