СЕСИЯ

/25.06.2018/
 
/27.04.2018/
Изпитна сесия, бакалаври - абсолвенти 2017/2018
 
/22.01.2018/
Поправителна сесия, бакалаври 2017/2018
 

/18.09.2017/

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ БАКАЛАВРИ 2017-2018