СЕСИЯ

/13.09.2021/

Ликвидационна сесия, ОКС бакалавър, специалност КСИ и ИТИ

 

/30.04.2021/

Изпитна сесия, ОКС бакалавър - абсолвенти, специалност КСИ и ИТИ

/11.09.2020/

Ликвидационна сесия, ОКС бакалавър, специалност КСИ и ИТИ
 
/26.06.2020/
Поправителна изпитна сесия, ОКС бакалавър, специалност КСИ
 
/11.06.2020/
Изпитна сесия, ОКС бакалавър - абсолвенти, специалност КСИ
 
/28.05.2020/
Заповед за издаване на индивидуални изпитни протоколи, за поправителната изпитна сесия на студентите от 4 курс.
 
/22.01.2020/
Поправителна сесия, ОКС бакалавър, специалност КСИ

/29.08.2019/

Ликвидационна сесия, специалност КСИ

 
/31.08.2018/
Годишна ликвидационна сесия - КСИ бакалаври, бакалаври - абсолвенти