СЕСИЯ

/16.05.2018/
 
На 22.05.2018 г. от 08:45 часа в зала 1154 ще се проведе изпит по Програмиране за интернет.
 
/02.02.2018/
 
Зимна изпитна сесия, магистри 2017/2018
 

/05.10.2017/

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ, МАГИСТРИ АБСОЛВЕНТИ

/05.09.2017/

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ - МАГИСТРИ