СЕСИЯ

/21.09.2018/
Ликвидационна сесия - КСИ магистри
 
/25.06.2018/
Изпитна сесия -  КСИ магистри
 
/25.06.2018/
 Изпитна сесия -  ГУД  магистри
 
/07.06.2018/
 
На 26.06.2018 г. от 15:30 часа в зала 1154 ще се проведе изпит по ПСГИС.
 
/02.02.2018/
 
Зимна изпитна сесия, магистри 2017/2018
 

/05.10.2017/

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ, МАГИСТРИ АБСОЛВЕНТИ

/05.09.2017/

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ - МАГИСТРИ