КЛАСИРАНЕ

/11.10.2018/
II Класиране магистри 2018/2019 специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" - Държавна поръчка
 
/09.10.2018/
След среща с ректорското ръководство и дискусия на Факултетен съвет, Факултетният съвет на ФКСТ взе решение да не обявява платено обучение за учебната 2018/2019 г.
 
/05.10.2018/
Класиране магистри 2018/2019  специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" - Държавна поръчка

Класирането за платено обучение специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“ за учебната 2018/2019 г., ще излезе след среща с ректорското ръководство, която е насрочена за следващата седмица.

Поради недостатъчен брой желаещи за обучение в специалност „Графичен и уеб дизайн“ обучение няма да се провежда.

/12.10.2017/

Записването за ОКС "Магистър", специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" и специалност "Графичен и уеб дизайн" приключи. Няма да има второ класиране.