РАЗПИС НА ЗАНЯТИЯ ЗА ИЗРАВНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

/19.09.2016/

КЛАСИРАНЕ МАГИСТРИ ИЗРАВНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ - записването ще започне от 20.09.2016г. в кабинет 1322 А при инспектор Антоанета-Ал Хусари.