ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС - МАГИСТРИ

График на учебния процес на МАГИСТРИ - АБСОЛВЕНТИ за учебната 2019-2020