ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС - МАГИСТРИ

/23.03.2020/

Дистанционно обучение магистри КСИ

 

График на учебния процес на МАГИСТРИ - АБСОЛВЕНТИ за учебната 2019-2020