График на учебния процес - бакалаври

/06.11.2020/

 График на учебния процес за учебната 2020  /2021 год.за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ – абсолвенти, специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“, редовно обучение
и „Компютърни науки и инженерство”, редовно обучение на английски език

/24.04.2020/

Актуализиран график на учебния процес за учебната 2019/2020 год. За образователно-квалификационна степен „бакалавър“ – абсолвенти Специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“, редовно обучение и „Компютърни науки и инженерство”, редовно обучение на английски език

 

/23.03.2020/

Дистанционно обучение

Разпис специалност КСИ_1 курс

Разпис специалност КСИ_2 курс

Разпис специалност КСИ_3 курс

Разпис специалност КСИ_4 курс_9 поток

Разпис специалност КСИ_4 курс_10 поток

 

/08.11.2019/

 График на учебния процес за учебната 2019/2020 год.
За образователно-квалификационна степен „бакалавър“ – абсолвенти
Специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“, редовно обучение
и „Компютърни науки и инженерство”, редовно обучение на английски език