График на учебния процес - бакалаври

/08.11.2019/

 График на учебния процес за учебната 2019/2020 год.
За образователно-квалификационна степен „бакалавър“ – абсолвенти
Специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“, редовно обучение
и „Компютърни науки и инженерство”, редовно обучение на английски език