График на учебния процес - бакалаври

/09.01.2018/

 График на учебния процес за учебната 2016/2017 год.
За образователно-квалификационна степен „бакалавър“ – абсолвенти
Специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“, редовно обучение
и „Компютърни науки и инженерство”, редовно обучение на английски език