ЗАЯВЛЕНИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

/10.01.2018/
специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“
по избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти
2 курс, летен семестър 2017/2018 г.
Всеки студент, който желае да смени курсова работа може
да подаде заявление в свободен текст  до 19.01.2018 г.
 
/05.01.2018/
Разпределение на студенти - бакалаври
специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“
за избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти
3 курс, летен семестър 2017/2018 г.

/22.11.2017/

ЗАЯВЛЕНИЯ за избираеми дисциплини, курсови проекти и курсови работи

Бакалаври 2 курс, летен семестър, учебна 2017/2018 г.

Бакалаври 3 курс, летен семестър, учебна 2017/2018 г.

 

/01.09.2017/

Разпределение на студенти – бакалаври
специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“
по избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти
3 курс, зимен семестър 2017/2018 г
 
специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“
по избираеми дисциплини, курсови работи и курсов проект
4 курс, зимен семестър 2017/2018 учебна година