ЗАЯВЛЕНИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

/05.02.2020/
Разпределение 3 курс бакалаври 2019_2020_нови групи - избираеми модули, курсови проекти и курсови работи  специалност КСИ
 
/17.12.2019/
Разпределение 2 курс бакалаври 2019_2020 - избираеми дисциплини и курсови работи  специалност КСИ
Разпределение 3 курс бакалаври 2019_2020 - избираеми модули, курсови проекти и курсови работи  специалност КСИ
 
 
/20.11.2019/

ЗАЯВЛЕНИЯ за избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти

Бакалаври 2 курс, летен семестър, учебна 2019/2020 г.

Бакалаври 3 курс, летен семестър, учебна 2019/2020 г.

 

/10.09.2019/
Разпределение 3 курс бакалаври 2019_2020 - избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти специалност КСИ
Разпределение 4 курс бакалаври 2019_2020- избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти специалност КСИ
 
/30.11.2018/
ЗАЯВЛЕНИЯ за избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти

Бакалаври 2 курс, летен семестър, учебна 2018/2019 г.

Бакалаври 3 курс, летен семестър, учебна 2018/2019 г.

 
/14.11.2018/
Разпределение 3 курс бакалаври 2018_2019 - избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти специалност КСИ
Разпределение 4 курс бакалаври 2018_2019- избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти специалност КСИ
 
/16.04.2018/
Заявление за разпределение - 2 курс бакалаври, специалност ИТИ
Заявление за разпределение  - 3 курс бакалаври, специалност ИТИ
Всеки студент трябва да подаде заявление в срок от 16.04.2018г. до 27.04.2018г.
 
/16.04.2018/
Заявление за разпределение  - 2 курс бакалаври, специалност КСИ
Заявление за разпределение  - 3 курс бакалаври, специалност КСИ
Всеки студент трябва да подаде заявление в срок от 16.04.2018г. до 27.04.2018г.
 

/22.11.2017/

ЗАЯВЛЕНИЯ за избираеми дисциплини, курсови проекти и курсови работи

Бакалаври 2 курс, летен семестър, учебна 2017/2018 г.

Бакалаври 3 курс, летен семестър, учебна 2017/2018 г.