ЗАЯВЛЕНИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ


/16.04.2018/
Заявление за разпределение - 2 курс бакалаври, специалност ИТИ
Заявление за разпределение  - 3 курс бакалаври, специалност ИТИ
Всеки студент трябва да подаде заявление в срок от 16.04.2018г. до 27.04.2018г.
 
/16.04.2018/
Заявление за разпределение  - 2 курс бакалаври, специалност КСИ
Заявление за разпределение  - 3 курс бакалаври, специалност КСИ
Всеки студент трябва да подаде заявление в срок от 16.04.2018г. до 27.04.2018г.
 

/22.11.2017/

ЗАЯВЛЕНИЯ за избираеми дисциплини, курсови проекти и курсови работи

Бакалаври 2 курс, летен семестър, учебна 2017/2018 г.

Бакалаври 3 курс, летен семестър, учебна 2017/2018 г.