НОВИНИ
ПРОМЕНЕН ГРАФИК НА ЗАЛИ В РЕМОНТ / СТИПЕНДИЯ "ЛУКА БЕКЯРОВ"
Прочети повече тук

ЗАЯВЛЕНИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

  

 

 

/01.09.2017/

Разпределение на студенти – бакалаври
специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“
по избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти
3 курс, зимен семестър 2017/2018 г
 
Разпределение на студенти – бакалаври
специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“
по избираеми дисциплини, курсови работи и курсов проект
4 курс, зимен семестър 2017/2018 учебна година