Молби и разпределения

/11.10.2019/

Разпределение на студенти - магистри 2019/2020, специалност "Компютърно и софтуерно инженерство"за избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти.