Молби и разпределения

/08.11.2018/
Разпределение на студенти - магистри 2018/2019, специалност "Компютърно и софтуерно инженерство"
за избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти.
 
/20.02.2018/
Разпределение на студенти - магистри
специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“
за избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти летен семестър 2017/2018 г.
 
/06.02.2018/
Разпределение на студенти - магистри
специалност „Графичен и уеб дизайн“
за избираеми дисциплини и курсови проекти летен семестър 2017/2018 г.
Всеки студент, който желае да смени  курсов проект може
да подаде заявление в свободен текст от 07.02.2018 г. до 16.02.2018 г.
 
/06.02.2018/
Разпределение на студенти - магистри
специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“
за избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти летен семестър 2017/2018 г.
Всеки студент, който желае да смени курсова работа или курсов проект може
да подаде заявление в свободен текст от 07.02.2018 г. до 16.02.2018 г.
 
/15.01.2018/
Заявление - магистри
специалност „Графичен и уеб дизайн“
за избираема дисциплина и курсов проект
летен семестър 2017/2018 г.
 
 
/12.01.2018/
Заявление - магистри
специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“
за избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти
летен семестър 2017/2018 г.
 

/13.10.2017/

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ МАГИСТРИ, СПЕЦИАЛНОСТ КСИ

/13.10.2017/

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ МАГИСТРИ, СПЕЦИАЛНОСТ ГУД