Молби и разпределения

/31.01.2020/
Разпределение 2 семестър магистри 2019/2020,  специалност "Компютърно и софтуерно инженерство"
за избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти.
 
/07.01.2019/
специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“
за избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти
летен семестър 2019/2020 г.
 

/11.10.2019/

Разпределение на студенти - магистри 2019/2020, специалност "Компютърно и софтуерно инженерство"за избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти.