Семинар по проект BG051PO001-4.3.04-0044 „Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по „Компютърни науки”

 

На 23.06.2014 год. ще се проведе семинар по проект BG051PO001-4.3.04-0044 Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по „Компютърни науки”.

Начало: 13:30 часа

ТУ-София, блок 1, зала 1434

Теми на семинара:

  • Обучение на преподаватели за доставяне и използване на различни видове услуги и инфраструктура
  • Обучение на преподаватели за създаване на електронно форми на учебни курсове за дистанционно обучение.
  • Обучение на административния и техническия персонал за използване на платформата за дистанционно обучение