За въпроси и контакти

Отговорници магистърско обучение кат. “Компютърни Системи”:

гл.ас. д-р Я, Томов,  GSM 0876628969,  e-mail: yavor_tomov@tu-sofia.bg
В. Илиева,  GSM 0888202308,  e-mail: v.ilieva@tu-sofia.bg