За въпроси и контакти

Отговорници магистърско обучение кат. “Компютърни Системи”:

гл.ас. д-р Я, Томов,  GSM 0876628969,  e-mail: yavor_tomov@tu-sofia.bg
И. Георгиева,  тел. 02 965 2484  e-mail: irina@tu-sofia.bg