Лична страница д-р Аделина Алексиева-Петрова

 

Доц. д-р инж. Аделина Алексиева-Петрова

зам. декан по иновативни и образователни проекти, ФКСУ, ТУ-София

стая: 3311А

email: aaleksieva@tu-sofia.bg

 

 

 

 

 

 

Аделина Алексиева-Петрова е заместник декан по иновативни и образователни проекти на Факултет по Компютърни системи и управление при Технически университет-София.

Професионалната й ориентация е в областта на електронното и дистанционното обучение,  използването на информационните технологии в образованието, разработване на Интернет приложения и семантичен уеб.  Аделина Алексиева-Петрова заема академична длъжност „доцент“ към Факултета по Компютърни системи и управление.

Има докторска степен по специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, магистър инженер по специалност „Компютърни системи“ и множество специализации по Проектиране на обучението от Университет Twente (Холандия), Personal Software Process и Leading a Development Team от Carnegie Mellon University (Питсбърг, Пенсилвания, САЩ).

През последните 10 години е участвала в проектирането и разработката на множество международни и български научни проекти в областта на електронното обучение.