ЛЕТНИ ПРАКТИКИ

/11.05.2018/

ЛЕТНИ ПРАКТИКИ

За студенти от II и III курс, специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“ и специалност "Информационни технологии в индустрията" от 02.07. 2018 г. до 13.07.2018 г. за учебната 2017/2018г.
ще се проведе лятна практика, както следва

ЗАЯВЛЕНИЕ КСИ, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ КСИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ИТИ, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ИТИ

ОТЧЕТ, СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА  (Предават се при записване на семестъра)