Срокове


Прием за магистърски програми за учебната 2018/2019 година

 

Магистри

Подаване на документи

17.09 - 03.10.2018 вкл.

Първо класиране

05.10.2018

Записване

08.10 - 10.10.2018

Второ класиране (при наличие на незаети места по държавна поръчка)

11.10.2018

Записване от второ класиране, ако има такова

12.10 - 15.10.2018