Срокове

 

Прием за магистърски програми за учебната 2019/2020 година

 

Магистри

Подаване на документи

16.09 - 02.10.2019 вкл.

Първо класиране

04.10.2019

Записване

07.10 - 09.10.2019

Второ класиране (при наличие на незаети места по държавна поръчка)

10.10.2019

Записване от второ класиране, ако има такова

11.10 - 14.10.2019