НОВИНИ
СПРАВОЧНИК ЗА ПЪРВОКУРСНИКА
Прочети повече тук

Срокове


Прием за магистърски програми за учебната 2016/2017 година
 

  Магистри Магистри - изравнително обучение
Подаване на документи 01.09 - 03.10.2016 вкл.

01.09 - 16.09.2016

19.09 - 31.10.2016

Първо класиране 05.10.2016 19.09.2016
Записване 06-11.10.2016 20.09-30.09.2016
Второ класиране (при наличие на незаети места по държавна поръчка) 12.10.2016 02.11.2016
Записване от второ класиране, ако има такова 13.10 - 14.10.2016 03.11-04.11.2016

Забележка:

  • Лекциите за магистри - изравнително обучение започват от 26.09.2016 г.
  • Лабораторните упражнения започват от 6-та седмица.