Срокове

 

Прием за магистърски програми за учебната 2021 / 2022 година

 

Магистри

Подаване на документи

07.09 - 01.10.2021 вкл.

Първо класиране

04.10.2021

Записване

05.10 - 07.10.2021

Второ класиране (при наличие на незаети места по държавна поръчка)

8.10.2021

Записване от второ класиране, ако има такова

11.10 - 13.10.2021