Срокове


Прием за магистърски програми за учебната 2017/2018 година

 

Подаване на документи

18.09 - 04.10.2017 вкл.

Първо класиране

06.10.2017

Записване

09.10 - 11.10.2017

Второ класиране (при наличие на незаети места по държавна поръчка)

12.10.2017

Записване от второ класиране, ако има такова

13.10 - 16.10.2017