Документи за записване

Необходимите документи за записване са:

  • комплект документи - раздават се безплатно в студентска канцелария № 2 (каб. 1327);
  • актуални снимки - 3 броя;
  • квитанция за платена изцяло или частично такса за 1-ви семестър.

Документите се попълват, залепват се снимките и се представят лично, както следва:

  • специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" - магистър и "Графичен и web дизайн"- магистър - в студентска канцелария № 2 (каб. 1327), I блок, инспектор: г-жа Даниела Бочева.