Документи за записване

Необходимите документи за записване са:

  • комплект документи - купува се от книжарницата на ТУ-София;
  • актуални снимки - 3 броя;
  • квитанция за платена изцяло или частично такса за 1-ви семестър.

Документите се попълват, залепват се снимките и се представят лично, както следва:

  • специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" - магистър и "Графичен и web дизайн"- магистър - в стая 1322-А, I блок, инспектор: г-жа Антоанета Ал-Хусари.
     
  • специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" - изравнително обучение в други професионални направления и "Компютърно и софтуерно инженерство" - допълващо обучение след професионален бакалавър - в стая 1322-А, I блок, инспектор: г-жа Антоанета Ал-Хусари.