НОВИНИ
СПРАВОЧНИК ЗА ПЪРВОКУРСНИКА
Прочети повече тук

Такси


Такси за учебна 2016/2017 година

Държавна такса за кандидатстване -30 лв.

Държавна поръчка, спец. „КСИ” -325 лв./семестър

Платено обучение ОКС „магистър” на български език,
спец. „КСИ” и „ГWД” (съгл. чл. 95 ал. 4 от ЗВО) -850 лв./семестър

Платено обучение ОКС „магистър” – изравнително обучение на
български език, спец. „КСИ и ИТ” (съгл. чл. 95 ал. 4 от ЗВО) -850 лв./семестър

Специалност „Графичен и  web дизайн” няма обучение по държавна поръчка.

Всички такси са с включен ДДС.

Таксите се внасят в касата на ТУ-София (стая 1337, блок 1) в брой или чрез POS терминал.

Възможно е плащането на таксата да се извършва и през e-pay или b-pay. За повече информация вижте на сайта на ТУ-София.

Възможно е и разсрочено плащане. За повече информация вижте на сайта на ТУ-София или направете справка в каб.1337.