Условия за кандидатстване

  • Обучение в ОКС магистър по "Компютърно и софтуерно инженерство
     
  • Обучение в ОКС магистър по "Графичен и web дизайн"

Обучение в ОКС магистър по "Компютърно и софтуерно инженерство" 

За обучение в ОКС „магистър” могат да кандидатстват завършили бакалавърска степен по специалност „Компютърни системи и технологии” в Технически университет – София или аналогична специалност в други университети в страната или чужбина, степен "професионален бакалавър" в професионално направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника", както и завършили бакалавърска степен (или магистър) по друга специалност. Ако кандидатите не притежават бакалавърска степен по специалност „Компютърни системи и технологии” в Технически университет – София или аналогична специалност в други университети в страната или чужбина, следва да се премине изравнителен, едногодишен курс.


Обучение в ОКС магистър по „Графичен и web дизайн”

За обучение в  ОКС магистър по „Графичен и web дизайн” могат да кандидатстват завършили бакалавърска степен по специалности от професионални направления 5. Технически науки и 8. Изкуства.

Ако кандидатите не притежават бакалавърска степен по специалности от професионални направления 5. Технически науки и 8. Изкуства, следва да се премине изравнителен, едногодишен курс.