Седмични разписи, Академична учебна година 2019/2020

/11.10.2019/

МАГИСТРИ КСИ - зимен семестър 2019/2020

 

/11.10.2019/

Разпределение на студенти - магистри 2019/2020, специалност "Компютърно и софтуерно инженерство"
за избираеми дисциплини, курсови работи и курсови проекти.