Дистанционно обучение

 

 

 

 

Съдържанието на курсовете за дистанционна форма на обучение е разработено по проект "Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по "Компютърни науки" с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”


Повече информация за програмите в дистанционна форма на обучение ще бъде достъпна на по-късен етап.