НОВИНИ
ПРОМЕНЕН ГРАФИК НА ЗАЛИ В РЕМОНТ / СТИПЕНДИЯ "ЛУКА БЕКЯРОВ"
Прочети повече тук

Студентски практики и стажове

Практики и стажове във водещи фирми в ИТ сектора