Технически сътрудници

 

Технически сътрудници 

Име: Василка Любенова
Телефон: 965 24 84
E-mail: vlubenova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1323

Приемно време за студенти: всеки ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:30 - 15:30 часа.