Преподавателски състав

Професори


 • Професор, д-р Даниела Гоцева - ДЕКАН НА ФКСТ
 • Професор, д-р Огнян Наков - зам. ДЕКАН по НАУЧНА ДЕЙНОСТ 
 • Професор, д-р Милена Лазарова - РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА КС - CV
 • Професор, д-р Борис Туджаров

Доценти


 • Доц. д-р Аделина Алексиева - Петрова
 • Доц. д-р Асен Тодоров - пенсионер
 • Доц. д-р Антония Ташева
 • Доц. д-р Валентин Моллов
 • Доц. д-р Валентин Христов
 • Доц. д-р Георги Найденов
 • Доц. д-р Георги Попов
 • Доц. д-р Георги Запрянов
 • Доц. д-р Ива Николова
 • Доц. д-р Ивайло Симеонов
 • Доц. д-р Ирина Нонинска
 • Доц. д-р Кирил Мечков
 • Доц. д-р Надежда Ангелова - зам. РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА КС
 • Доц. д-р Петър Маноилов - пенсионер
 • Доц. д-р Петко Стоянов 
 • Доц. д-р Румен Трифонов - РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА ИТ
 • Доц. д-р Сергей Недев

Главни асистенти


 • Гл. ас. д-р Иван Станков
 • Гл. ас. д-р Явор Томов
 • Гл. д-р Диана Григорова

Асистенти


 • Ас. Върбинка Стоянова
 • Ас. Йордан Маринов
 • Ас. Константин Костадинов
 • Ас. Камелия Кънева - Райнова
 • Ас. Момчил Петков
 • Ас. Невен Николов
 • Ас. Николай Божков
 • Ас. Петър Василев
 • Ас. Петко Данов
 • Ас. Румен Високов
 • Ас. Филип Кръстев

График преподаватели