Катедра "Компютърни системи"

Катедра „Компютърни системи” обучава студенти за придобиване на образователно-квалификационните степени магистър и бакалавър по 7 специалности, чиято цел е да осигури на студентите най-съвременни знания в областта на компютърните инженерни науки и усъвършенствани умения, изисквани от днешния конкурентен пазар за успешна професионална реализация.

Катедра "Компютърни системи" предлага обучение по:

 • Компютърно и софтуерно инженерство - бакалавър
 • Компютърно и софтуерно инженерство - магистър
 • Информационни технологии - магистър
 • Computer science and engineering - бакалавър на английски език
 • Computer science and engineering - магистър на английски език
 • "Information Technologies in Transport"
  (In cooperation with Faculty of Transport, Technical University of Sofia)
 • "Mathematics and Computer Science"
  (In cooperation with Faculty of Mathematics and Informatics, Sofia University)
 • "Information Technologies" - магистър на английски език